Programul Operational Regional- POR- Axa 2.2

Masura 2.2

Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie
si dezvoltarea serviciilor.

Beneficiari:

IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural cu un
istoric de functionare de minim 1 an.

Se vor finanta:

1. Constructia, modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii IMM,
inclusiv dotarea cu active corporale si necorporale;

2. Activitatile necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de
certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;

3. Promovarea produselor si serviciilor, realizarea de site-uri pentru
prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor promovate,
inclusiv instrumente de vânzare on-line;

4. Activitati specifice procesului de internationalizare (participarea la târguri
si expozitii internationale, investitii în adaptarea proceselor tehnologice de
productie la sistemele de certificare si standardizare specifice pietelor de export

5. Activitatile de achizitionare de instalatii si echipamente specifice în scopul
obtinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizeaza surse regenerabile
si alternative de energie;

6. Activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management a calitatii ISO;

7. Activitati de inovare de produs sau proces.

Zona de actiune:

Mediul urban si rural
Fonduri accesate intre 200.000 si 1 milion de Euro, cu o finantare nerambursabila intre 45% si 70%.