START-UP NATION ROMANIA 2017

posted in: Finantari | 0

START-UP NATION ROMANIA 2017 – CONSULTANTA SI SISTEME INTEGRATE DE GESTIUNE

pentru Prestatorii de Servicii sau Comercianti
 IUNIE 2017

GB SERVICE SRL,  ofera servicii integrate de CONSULTANTA si IMPLEMENTARE a planurilor de afaceri pentru “START-UP NATION ROMANIA”, program pentru stimularea infintarii intreprinderilor mici si mijlocii,  care va putea fi accesat la inceputul lunii iunie 2017.

Obiectivul programului consta in incurajarea și stimularea spiritului antreprenorial al cetațenilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private, prin promovarea culturii antreprenoriale la nivelul urban si rural (inclusiv Bucuresti-Ilfov) si finantarea a 10.000 de start-up-uri.

O parte dintre produsele de la punctele d, e, si j pe care  le-am  subliniat le puteti achizitiona de la societatea noastra,  iar caracteristicile si functiunile acestora le putem descrie pentru d-voastra in planurile de afaceri pe care le concepeti  pentru finantare.

Cheltuieli eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile (TVA nerecuperabil cheltuiala deductibila) aferente achizitionarii de corporale și/sau necorporale:

 1. a) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 2. b) Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 3. c)  Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 4. d) Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente, sisteme audio-video,etc.).
 5. e) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 6. f) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor;
 7. g) Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfașurare a activitații de comert, productie sau servicii;
 8. h) Cheltuielile aferente achizitionarii/inchirierii/constructiilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie etc).
 9. i) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), in limita maxima a 10000 lei;
 10. j) Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 11. k) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, in limita a maxim 4500 lei.
 12. l) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.

Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate

 

Domenii de activitate eligibile si punctajul aferent

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii  
Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT – cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25

 

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu normă întreagă) creat în plus față de cele de mai sus. 20
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți / somer după anul 2012
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți/ somer după anul 2012 25
8 Cel puțin 1  loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*/absolvent/somer după anul 2012 20
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 10
10 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru admitere la finanțare  este 50 puncte.

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/șomeri/absolventi după anul 2012

– achiziția de echipamente tehnologice;

– activitatea pe care accesează programul;

– data și ora înscrierii în program.